Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze. De behandelwijze richt zich op het opsporen en behandelen van oorzaken van klachten. Bewegingsverlies van het bewegingsapparaat, van organen of van het zenuwstelsel zorgen er voor dat het lichaam slechter gaat functioneren. Hierdoor kunnen vele soorten klachten worden veroorzaakt. Met milde handmatige technieken en eventueel zachte manipulaties verbetert osteopathie de beweeglijkheid, waardoor de klachten die hierdoor ontstaan kunnen verdwijnen.
Osteopathie is geschikt voor iedere leeftijdsgroep. Zowel zuigelingen, kinderen als ook oudere mensen kunnen baat hebben bij een osteopatische behandeling. Een opsomming van alle indicaties zou hier te ver voeren. Neemt u hiervoor contact op met een osteopaat bij u in de buurt.
Osteopathie is tevens bij uitstek geschikt ter preventie van klachten, aangezien de osteopaat al bewegingsverliezen kan opsporen die op een later tijdstip tot klachten kunnen leiden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Bij het onderzoeken en behandelen zijn 4 principes zeer belangrijk:

Ons lichaam functioneert als een eenheid

Elk weefsel heeft invloed op zijn omgeving. Zo kan een bewegingsverlies van een deel van uw lichaam in een ander gebied klachten geven. Zo is er ook een interactie mogelijk tussen de drie grote systemen van ons lichaam: bewegingsapparaat, organen en het zenuwstelsel. Hierdoor is het belangrijk om altijd verder te kijken, dan alleen maar naar uw klacht.

Ons lichaam probeert altijd zo optimaal mogelijk te functioneren

Niet ieder bewegingsverlies veroorzaakt klachten. Ons lichaam probeert zich te allen tijde aan te passen aan bewegingsverlies. Door dit compenseren kunnen wij zo optimaal mogelijk blijven functioneren. Pas als ons lichaam niet meer in staat is om zich aan te passen krijgen wij klachten. Bij veel klachten zijn er daarom meerdere bewegingsbeperkingen aanwezig die een klacht kunnen veroorzaken of in stand houden. Alleen door alle bewegingsbeperkingen te behandelen die een invloed hebben op uw klacht, zal een klacht echt kunnen verdwijnen. Hierdoor kan tevens voorkomen worden dat klachten terugkomen. Een osteopaat behandelt dus niet alleen maar symptomen. Het behandelen van de oorzaak of oorzaken maakt dat osteopathie in veel gevallen zeer effectief is.

Leven is bewegen en bewegen is leven

De woorden van de grondlegger van de osteopathie, Dr. A.T. Still, waren heel belangrijk en bewezen hun waarde: “LIFE IS MOTION”. Leven is bewegen en ALLES moet bewegen in het lichaam om te kunnen leven. Dit geldt voor grote bewegingen van ons gehele lichaam, maar zeker ook voor hele kleine bewegingen binnen een gewricht, orgaan of die van het zenuwstelsel. Zodra er een regio met bewegingsverlies is, ontstaat er een ‘terrein’ dat makkelijker vatbaar is voor een aandoening of klacht.

Elk gedeelte van ons lichaam moet goed verzorgt worden

Een bewegingsverlies, onafhankelijk van de plek in ons lichaam, zorgt voor een slechtere verzorging van dat gebied. Er kan een tekort aan voedingstoffen of een ophoping van afvalstoffen ontstaan in het gebied van het bewegingsverlies. In de osteopathie drukken we dit principe uit als “the arterial rule”. Op deze manier wordt een regio met bewegingsverlies een ‘terrein’ dat kwetsbaar is. De osteopaat maakt het bewegingsverlies tijdens de behandeling daarom ook ‘los’, zodat alles in het lichaam goed verzorgt kan worden. Een goede verzorging van alle weefsels in ons lichaam is van groot belang om te kunnen herstellen van een klacht of aandoening.

 

terug naar boven

Wat is de oorsprong van osteopathie?

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828 – 1917). Na zijn opleiding tot klassieke reguliere arts bleef hij zich interesseren voor de studie naar de structuur en het functioneren van het menselijk lichaam. Hierbij ging hij op dezelfde manier te werk als een ingenieur die de mechanica van een machine bestudeerd. Zijn onvermoeibare werk was erop gericht om te bewijzen dat het menselijk lichaam kan lijden aan mechanische afwijkingen binnen de verschillende lichaamsystemen die in staat zijn later ziekte te veroorzaken.

In 1892 stichtte hij “the American School of Osteopathy” en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. In Amerika is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische opleiding. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden.

In Nederland is osteopathie nog vrij jong. Desondanks zijn er steeds meer mensen die een bezoek brengen aan een osteopaat. Zo telde men in 2000 in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) 151 osteopaten. Terwijl er nu ongeveer 400 geregistreerde osteopaten in Nederland zijn. Osteopathie begint langzaam aan bekendheid te winnen. Temeer omdat de kwaliteit goed bewaakt wordt door het NRO. Indien u een geregistreerd osteopaat bezoekt, bent u verzekerd van een vakkundig en betrouwbare zorgverlener, die steeds meer herkend en erkend wordt.

Meer informatie over osteopathie is beschikbaar op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopatie.

terug naar boven