Osteopathie in Nederland

In Nederland zijn de volgende instanties voor de osteopathie actief:

  • College van Osteopathie (CvO)
  • Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Het College voor Osteopathie (CvO) is een onafhankelijk college dat tot taak heeft, het bevorderen van de kwaliteit van de osteopatische beroepsuitoefening.

De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is het uitvoerende en controlerende orgaan voor de vastgelegde regelgeving voor het beroep osteopathie in Nederland. Deze is ondergebracht in de verschillende commissies zoals de Registratiecommissie, de Accreditatiecommissie en Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie ( NVO) behartigt de belangen van osteopaat en patiƫnt in het algemeen. Ook hier zijn verschillende commissies die zich bezighouden met o.a. PR, Verzekeringen, Wetenschappelijk onderzoek, Informatieverstrekking door het uitgeven van folders, onderhoud van de website etc. Het NVO heeft samen met het NRO invloed op het reglement van het College van Osteopathie.